20. Apr. 2020: Aktualizácia cestovného poriadku SAD

cestovný poriadok linky 707444 Prešov-Čelovce/Chmeľov-Giraltovce platný od 22.4.2020.
Popis zmeny: zavedenie spoja č. 47 s odchodom z Prešova o 22.25 hod. do obce Čelovce a spoja č. 46 s odchodom zo zast. Čelovce o 2O.50 hod.
časová úprava odchodu spoja č. 8 z 4.55 hod. na 5.05 hod. zo zastávky Čelovce

i pdf 356308 Aktualizácia cest.poriadku SAD

(--)

23. Marec 2020: Zmena platnosti cestovných poriadkov SAD

Na základe avízovanej zmeny platnosti cestovných poriadkov od 23.3.2020 a zavedeniu špeciálneho prázdninového režimu, Vám dávame do pozornosti, kde môžete nájsť nové platné cestovné poriadky:

SAD Poprad – www.sadpp.sk, platí sobotňajší režim plus posilové spoje na stránke SAD Poprad, autobusy premávajú podľa CP ako v sobotu

SAD Prešov – www.cp.sk, www.sad-po.sk,  mail s cestovným poriadkom bol/bude doručený starostovi obce (kde zabezpečuje dopravnú obsluhu dopravca SAD Prešov)

SAD Humenné – oznamy zaslané na stránku „Združenie miest a obcí Vranovského regiónu“ platí sobotňajší režim plus posilové spoje, o posilových spojoch informuje dopravca SAD Humenné

BUS Karpaty –  platí sobotňajší režim plus posilové spoje

Nástrojom sledovania spojov môže byť www.cp.sk, pre dopravcu SAD Prešov v pondelok 23.3. môže cestujúci sledovať deň pondelok a ďalšie iné pracovné dni (informácie budú zaktualizované na stránke www.cp.sk), pre dopravcu SAD Humenné a SAD Poprad pre pondelok je potrebné sledovať na www.cp.sk sobotné spoje plus posilové spoje na webových stránkach dopravcov.

Prosíme starostov o informovanie občanov, v prípade nevykonania spoja ktorý je nevyhnutný prosím zabezpečiť dopravu vo vlastnej réžii a následne informovať odbor dopravy ÚPSK o posilnenie dopravy.

Sme v náročnej situácii, buďme k sebe ohľaduplní a tolerantní. Spoločne túto situáciu zvládneme.

Ľubica Potocká
starostka Obce Podhorany

Nov cestovn lsrtok S
[klikni pre zväčšenie]