18.Dec.2020

Vážení občania,

Upozorňujeme, že na základe uznesenia

Vlády Slovenskej republiky č. 804 zo dňa 16.12.2020

sa obmedzuje

sloboda pohybu a pobytu občanov

zákazom vychádzania

od soboty 19.12.2020 do nedele 29.12.2020

Zákaz vychádzania platí pre celé Slovensko !!!

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska:

 • V čase od 01:00 do 05:00 hod.
 • Cesta na testovanie ochorenia COVID-19 a späť
 • Cesta do a zo zamestnania,
 • Cesta do najbližších potravín, lekárne, drogérie, k lekárovi,
 • Cesta na poštu, do banky, do poisťovne, do očnej optiky, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt, nákup novín a tlačovín,
 • Cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • Starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat, cesta do predajne krmív a potrieb pre zvieratá,
 • Cesta za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri, kúpy rýb v exteriéri,
 • Uzavretie manželstva, krst, pohreby, cesta na bohoslužby,
 • Cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • Pobyt v prírode (vrátane individuálneho športu), cesta za účelom rekreácie.