Testovanie obyvateľov na COVID 19 v obci Chmeľovec.

Dátum testovania: 24.04.2021 - SOBOTA
Miesto testovania: Kultúrny dom, Chmeľovec
Čas testovania: 8:00 - 17:00
prestávka: 12:00 - 13:00 hod. (obedňajšia prestávka)

Posledné odbery sú 15 minút pred prestávkou a ukončením testovania.

Testovanie sa bude vykonávať priebežne.

Potvrdenie o vykonaní testu od 19.04.2021 platí 14 dní.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie a výsledkov testov, dodržiavali 2m odstupy, boli navzájom ohľaduplní a disciplinovaní.

OcÚ Chmeľovec