Tieto stránky obsahujú aktuálne informácie.

Na mnohých kapitolách sa však stále pracuje a priebežne sa dopĺňajú. Odporúčame Vám sledovať ich pravidelne.
S pozdravom

Ľubica Potocká
starostka

Dávame do pozornosti:

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ

i pdf 356308Oznámenie o začatí výberového konania - riaditeľ/-ka MŠ