Náš cintorín a Dom Smútku oznamuje:

Zomrelí občania obce Podhorany

v roku 2019

Meno a Priezvisko Dátum úmrtia Vek
Rastislav Fabuľa 09.03.2019 42
Anton Hudák 22.02.2019 65
Jozef Golenovský 19.02.2019 51
Martin Eliáš 23.01.2019 20
Mária Dadejová 15.01.2019 96
Mária Suchá 12.01.2019 63
     
     

v roku 2018

Meno a Priezvisko Dátum úmrtia Vek
Veronika Majirská 15.03.2018 23
Pavol Čmilňák 16.01.2018 33