Náš cintorín a Dom Smútku oznamuje:

Zomrelí občania obce Podhorany

v roku 2019

Meno a Priezvisko Dátum úmrtia Vek
Helena Dadejová 15.10.2019 73
Rastislav Fabuľa 09.03.2019 42
Anton Hudák 22.02.2019 65
Jozef Golenovský 19.02.2019 51
Martin Eliáš 23.01.2019 20
Mária Dadejová 15.01.2019 96
Mária Suchá 12.01.2019 63
     
     

v roku 2018

Meno a Priezvisko Dátum úmrtia Vek
Veronika Majirská 15.03.2018 23
Pavol Čmilňák 16.01.2018 33