Náš cintorín a Dom Smútku oznamuje:

Zomrelí občania obce Podhorany

v roku 2020

 

Meno a Priezvisko Dátum úmrtia Vek