(Neaktuálne)

26.4.2019 - Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

i pdf 35630826.Apr.2019 - Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva