Na našom cintoríne sa zachovali hrobky rodín Bothovcov a Körtvélyessyovcov

hrobka01

hrobka02