TESTOVANIE OBYVATEĽOV NA COVID19 V OBCI ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ

Miesto testovania:
Dátum testovania:
Čas testovania:
Kultúrny dom, Šarišská Trstená 42, 082 14
01.05.2021 (sobota)
08:00 hod. – 12:00 hod. (12:00 – 13:00 prestávka na obed)
13:00 hod. – 17:00 hod.

 

Čo je potrebné si vziať k testovaniu:

Občania do 15 rokov:
Občania od 15 rokov:
Všetci občania:
kartičku poistenca
občiansky preukaz
svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnej linky

 

Odbery bude zabezpečovať: Mgr. Zuzana Nemčíková

Počas testovania bude k dispozícii telefónne číslo: 0902 496 733 (Bc. Petra Kučerová, TP obce Šar. Trstená), na ktorom si
budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.