CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV V OBCI PODHORANY

Miesto testovania:                         Kultúrny dom, Podhorany

Dátum testovania:                         08.05.2021 (sobota)

Čas testovania:                             8:00 hod - 17:00 hod

Odporúčaný harmonogram testovania:

od  8:00 - 12:00 hod               obyvatelia obce Podhorany

od 12:00 - 13:00 hod              prestávka na obed

od 13:00 - 17:00 hod              obyvatelia z iných obcí

Posledné odbery sú vždy 15 min. pred prestávkou a ukončením testovania.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie dodržiavali 2m rozostupy, boli navzájom ohľaduplní a disciplinovaní.

Spravíme maximum pre to, aby testovanie prebehlo čo najrýchlejšie.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

i pdf 356308 Infoleták na stiahnutie (PDF)

Covid 19

 (--)