Testovanie obyvateľov na COVID 19 v obci Chmeľovec.

Dátum testovania:     13.03.2021 – SOBOTA

Miesto testovania:     Kultúrny dom,  Chmeľovec

Čas testovania:         8:00 hod  - 19:00 hod
Prestávka:            12:00  -  13:00 hod
                               16:00  -  16:30 hod

Posledné odbery sú 15 minút pred prestávkou  a ukončením testovania.

Obec Chmeľovec, zabezpečuje testovanie aj pre občanov obce Podhorany a Šarišská Trstená.

Testovanie sa bude vykonávať priebežne.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie a výsledkov testov, dodržiavali 2 m odstupy, boli navzájom ohľaduplní a disciplinovaní.

                                                                   OcÚ Chmeľovec 

i pdf 356308 Infoleták na stiahnutie (PDF)

(--)