Rada školy pri MŠ Podhorany v zložení:

Predseda: Dadejová, Iveta

Členovia: