Naša školská jedáleň

Vedúca jedálne: E. Hasarová

2019:

 29.apr.-03.máj 18. týždeň jedálny lístok
 06.máj-10.máj 19. týždeň jedálny lístok
 20.-24.máj 20. týždeň jedálny lístok