Starostka obce:

  Potocká Ľubica

Zástupca starostky obce:

  Kažimír Marián

 Administratívny a ekonomický referát:

  Komorníková, Terézia