TESTOVANIE

Sobota 10.04.2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod.
Kultúrny dom Podhorany

Odporúčaný harmonogram testovania:

od 8:00 - 12:00 hod. obyvatelia obce Podhorany
od 12:00 - 13:00 hod. prestávka na obed
od 13:00 - 17:00 hod. obyvatelia z iných obcí

Posledné odbery sú vždy 15 min. pred prestávkou a ukončením testovania.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie dodržiavali 2 m. rozostupy, boli navzájom ohľaduplní a disciplinovaní.

Spravíme maximum pre to, aby testovanie prebehlo čo najrýchlejšie.
V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

S pozdravom,

Ľubica Potocká
starostka

Covid 19

(--)