Základná Škola Podhorany
Podhorany 109
082 12

web: http://www.zspodhorany.edu.sk/

Riaditeľ: PeadDr. Jozef Taiš

Oznamy:

23.Júna - Obecná slávnosť pri príležitosti 60.výročia založenia miestnej ZŠ

60 s